Mercantecs åbne svejsecenter møder virksomheder og kursister, der hvor de er

17. maj 2022
DSC02691_

Det åbne svejsecenter på Mercantec tilbyder skræddersyet efteruddannelse i en travl branche og møder kursisterne, der hvor de er. Centerets tætte samarbejde med virksomhederne er med til at gøre det til en troværdig samarbejdspartner i svejsefaget.

Efteruddannelse er vigtig i svejsefaget, og det er der flere grunde til. Målrettede kurser til ledige kan skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Og kurser og rådgivning kan hjælpe både virksomheder og medarbejdere med at følge med udviklingen og stå godt rustet til fremtidens opgaver.

I en tid, hvor ordrebøgerne bugner, skal efteruddannelsen være fleksibel, og den skal skræddersys til erhvervslivets behov. De krav lever det åbne svejsecenter på Mercantec op til. Her kan ledige og beskæftigede lære mere om alle typer svejsning, men ambitionerne rækker langt videre end dét.

”Vi breder vores fokus ud til at være langt mere end en teknisk skole. Vi bliver et videnscenter,” siger Henrik Munch Søndergaard, virksomhedskonsulent ved Mercantec. ”Det handler om at sætte den viden, vi har i svejseafdelingen, i spil med vores kursister og virksomhederne.”

På kursus, når det passer ind
Det åbne svejsecenter udbyder op til 54 kurser. Undervisningen planlægges efter, hvornår virksomhederne har tid, men medarbejderne kan også bare kigge ind, når det passer dem.

”Mange tænker måske stadig, at et kursus altid starter om mandagen, men man kan starte når som helst,” siger Henrik Munch Søndergaard. ”Det kan være én dag de næste fem uger – men det kan også være, at man pludselig har tid en bestemt dag. Den fleksibilitet synes virksomhederne rigtig godt om.”

”Hvis folk for eksempel er ude at svejse fjernvarme og bliver hurtigere færdig, kommer de bare ind og hører, om der er plads,” tilføjer IWS-svejsekoordinator Brian Gravgaard fra Mercantec. ”Så finder de en kabine og går i gang. De kan starte en onsdag over middag, hvis det er. Så tager vi fire lektioner dér og resten på et andet tidspunkt, og de kan afbryde, lige så tosset de vil.”

Møder kursisterne, der hvor de er
Centeret er løbende i kontakt med virksomhederne og ved derfor hele tiden, hvilke konkrete behov og udfordringer de står med. Når kursisterne kommer ind, kan undervisningen derfor tilrettelægges, så den passer præcist til virksomhedernes behov. Og viser det sig, at en kursist gennemfører undervisningen hurtigere end ventet, er Mercantec altid klar til at fylde mere på.

”Her er et stort flow og engagement – og der skal ske noget! Man går ikke på kursus for at få tiden til at gå,” bemærker Henrik Munch Søndergaard, som tilføjer, at en anden meget vigtig pointe for Mercantec er, at man tager hensyn til kursisternes baggrund og personlighed.

”Hvert kursus er håndholdt – der er ikke noget, der hedder ’plejer’,” siger han. ”Vi tilpasser, så læringsudbyttet for den enkelte er optimalt. Og der er forskellige veje til det. Kurserne udbydes af ildsjæle, der ikke er bange for at gå forrest, men som samtidig møder folk, der hvor de er.”

”Hvis jeg skulle undervise to forskellige personer i det samme kursus, ville jeg ikke kunne nå frem til målet på samme måde,” siger Brian Gravgaard, der selv varetager en del af undervisningen på det åbne svejsecenter. ”Der vil altid være et eller andet, hvor man ikke lige kan viderebringe sin viden, som man plejer at gøre det. Så må man lige differentiere lidt og tænke kreativt.”

Teori i praksis
For at komme kursisterne med deres forskellige forudsætninger i møde foregår teoriundervisningen ikke med PowerPoint i et klasselokale. Når kursisterne lærer om materialer og svejsemetoder, sker det omgivet af maskiner og emner i svejsecenterets værksted, og de kan vende og dreje legeringer, værktøj og svejseprøver i hænderne, mens de lytter.

”Vi har prøvet at køre teoriundervisning som faste hold, men er gået væk fra det, fordi folk er så forskellige,” siger Brian Gravgaard. ”Vi prøver at gøre det mere visuelt, og de er lidt mere fangede af det. Der er mange, der har sat spørgsmålstegn ved, om vi kan stå inde for undervisningen, når vi ikke kører fast teori som klasseundervisning. Men når kursisterne så får resultatet af deres teoriprøve, har de besvaret den korrekt, og svejseprøven går igennem.”

Sikkerhed for kvalitetsundervisning
Kursernes læringsmål og kvalitet bliver tjekket hvert andet år af Dansk Standard og Svejsepassekretariatet. Dermed er der sikkerhed for faglig kvalitet, og Brian Gravgaard og hans kolleger tager selv på kursus på landets andre tekniske skoler for at holde sig a jour med udviklingen.

”Det er vigtigt hele tiden bare at opdatere, opdatere, opdatere. For sidder vi bare her og tænker, at det går nok, er vi lige pludselig bagud. Der sker hele tiden noget,” bemærker han. ”Og når der kommer en garvet smed, som har svejset i 40 år, er det jo en fordel, at man kan gå ind og vise det nye selv. Det vægter jeg meget tungt: at vi selv kan svejse det, vi beder folk om at lave.”

Til lærlinge, ledige og beskæftigede – og virksomheder
Ud over efteruddannelse til beskæftigede udbyder det åbne svejsecenter grunduddannelse af lærlinge. I samarbejde med jobcentrene udbyder centeret desuden det såkaldte 4-4-4-forløb, hvor ledige lærer at svejse. Forløbet inkluderer praktik i en virksomhed, som ofte efterfølgende vil være interesseret i at ansætte kursisten og derfor er med til at sætte sit præg på kurset.

”4-4-4-forløbet er opstået på baggrund af et behov i erhvervslivet,” siger Henrik Munch Søndergaard med henvisning til, at der mangler svejsere. ”Det vil vi gerne hjælpe med, og vi sender aldrig nogen kursister videre til erhvervslivet, hvis vi ikke tror på, at det er et match. På den måde er vi også en vidensopsamler og en reference.”

Desuden tilbyder det åbne svejsecenter svejseteknisk rådgivning, der giver virksomhederne et overblik over deres processer, certifikater og kompetencer. Virksomhederne kan også få udarbejdet en specifik og unik svejseprofil, som giver dem en mere detaljeret forståelse af deres egen situation og øger læringsudbyttet for medarbejderne, når de tager på kursus på Mercantec.

”Når de kommer her, kan de mærke, at vi ved noget om deres virkelighed, og de kan få lov at arbejde med det, som måske kan være svært at finde tid til i hverdagen,” uddyber Henrik Munch Søndergaard.

I konstant udvikling
Det åbne svejsecenter er i konstant udvikling. Senest har Mercantec anskaffet en særlig type svejsemaskiner, som kan bruges til nye processer, og man påtænker et samarbejde med en større virksomhed, der er begyndt at fremstille sin egen serie svejsemaskiner – og hvor Mercantec kan blive ekstern kursuspartner for de kunder, der køber og bruger maskinerne.

”Nogle gange er det os, der lærer andre noget nyt, men lige så ofte er det industrien, der lærer os noget,” siger Henrik Munch Søndergaard. ”Det giver en god vekselvirkning. Vi skal være et mangfoldigt tilbud, og derfor har vi også hele tiden nye samarbejdspartnere med.”

Alt i alt er det åbne svejsecenter i stand til at løfte det faglige og vidensmæssige niveau for alle, der kommer i kontakt med centeret – først og fremmest de nuværende og kommende svejsere, der her kan blive løftet ud af hverdagens rutiner og lære noget nyt, de kan bruge.

”Der sker bare noget, når man kommer på kursus og vil løfte sit vidensniveau inden for noget, der ellers kan gå hen og blive rutine,” slutter Henrik Munch Søndergaard. ”Man flytter sit fokus og bliver bevidst om, at noget måske har ændret sig. Nogle svejsere har jo gået og lavet det samme en rum tid, og så er det ikke sikkert, at man er bevidst om, at de maskiner, de tråde og det grej, man bruger, har flyttet sig. Vi bliver et ekstra sæt øjne på noget, der ellers bare kører afsted. Det er med til at gøre os til en troværdig samarbejdspartner, og dét er centralt for det åbne svejsecenter.”
 
Læs mere om det åbne svejsecenter, og hvad det tilbyder, her