Faglært med fremtidens kompetencer

15. september 2021
kleinsmedrasmusgorm_9_2019_(1)

Stærk fokus på flere kompetencer for både de ledige og de
beskæftigede inden for CNC-området


Flere bør satse på et brancheskifte
Danske metal- og maskinvirksomheder efterspørger i stigende grad kompetencer inden for CNC-fræsning og –drejning hos deres medarbejdere eller når de skal besætte nye stillinger. Dette betyder samtidig et større behov for opkvalificering og efteruddannelse af både ledige og beskæftigede; noget som en arbejdsgruppe med Dansk Metal, Dansk Industri, Industriens Uddannelser, TECHCOLLEGE, Mercantec, EUC Nordvest, Herningsholm Erhvervsskole, Skive College, og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord vil gøre noget ved.

Bag projektet står både brancheorganisation og en lang række uddannelsesinstitutioner, som sammen sætter fokus på behovet for medarbejdere med kompetencer inden for CNC-området, og hvordan man bedst skaber opkvalificeringsog efteruddannelsesforløb, som italesætter efterspørgslen på disse.

Det er vigtigt for styregruppen bag projektet, at der er fokus på både de ledige og de beskæftigede. For de beskæftigede handler det om, at sikre et fortsat højt niveau af kompetencer og kunnen i virksomhederne, og at de forstsat vedligeholder og udvikler deres kompetencer og faglige viden.

Dette er med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne, og giver medarbejdere et højt kompetenceniveau og knowhow.

”Det er vigtigt, at alle vedligeholder og udbygger deres kompetencer. Det giver de bedste muligheder for et godt og værdsat job. Deltagelse i efteruddannelse er en forudsætning for at vedligeholde sine kompetencer” udtaler Egon Nykjær, Dansk Metal.

For især de ufaglærte, både ledige og beskæftigede, kan nutidens jobmarked være udfordrende, hvor der i højere grad efterspørges faglærte og særlige kompetencer. Det betyder ofte færre jobmuligheder og kortere ansættelser. Et opkvalificeringsforløb målrettet netop de kompetencer og færdigheder, som mange virksomheder efterspørger, kan derfor ikke alene være et springbræt til nyt job, men også første trædesten i vejen til at blive faglært.

Bredt forankret samarbejde viser vej
Det er Dansk Metal, Dansk Industri, Industriens uddannelser, erhvervsskolerne TECHCOLLEGE, Mercantec, EUC Nordvest, Herningsholm Erhvervsskole, Skive College, og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord som nu sammen har udarbejdet to pjecer om projektet og mulighederne for både de beskæftigede og ledige.

Ligeledes er der arrangeret 2 webinarer for 20 jobcentre, som skal klæde dem godt på til at kunne vise vejen til et eventuelt brancheskift og opkvalificering, og første skridt imod at blive faglært.

”Automatisering og digitalisering er væsentlige indsatsområder i forhold til at styrke den danske konkurrenceevne. Derfor efterspørger danske metal- og maskinvirksomheder i stigende grad CNCdrejekvalifikationer hos deres medarbejdere og hos ledige. I DI håber vi, at projektet her kan hjælpe og inspirere både medarbejdere i virksomhederne og ledige til at bruge AMU-kurser inden for CNC-området” fortæller Michael Boas, Dansk Industri.