Salg,-administration,-›konomi-og-IT_1_2730x650

Procesfødevareanlæg

Produktion af fødevarer og nydelsesmidler

Styrk dine kompetencer inden for bl.a. reparations- og vedligeholdelsesopgaver på proces- og fødevareanlæg, herunder virksomheders produktionstilrettelæggelse og kvalitetsværktøjer.CIP-rengøringsanlæg samt udvælge desinfektionsmetoder. Desuden lærer du at foretage vedligeholdelsesarbejde på automatiske anlæg under hensyntagen til hygiejnisk design.
Du lærer også at anvende kvalitetskontrol metoder og overholde relevante fødevaresikkerheds standarder, vedligeholdelsesopgaver på tekniske hjælpeanlæg i proces- og fødevareindustrien så som: kompressorer, spildevandssystemer, anlæg til fremstilling af teknisk vand og kedelanlæg til fremstilling af damp og hedvand.  

Du lærer om produktflow( Lean principperne ) i et mejeri/ fødevarer industri virksomhed samt hvilke regulerings- og målesystemer, der anvendes på mejeriprocesser og hvordan det dokumenteres alt sammen for at sikre overholdelse af kvalitetskrav.
Kurserne er altid opdateret med den nyeste viden inden for de forskellige områder. Du kan tilmelde dig et eller flere fag/ Kurser

Se relevante kurser