Salg,-administration,-›konomi-og-IT_1_2730x650

Vejasfaltøruddannelse

Se relevante kurser

Arbejdsmetoder og udlægning Vejasfaltørudd.
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Se 2 hold
Næste startdato: 23-10-2023
Varighed: 10 dage
Fræsning Vejasfaltøruddannelse
6 ugers jobrettet
Se 1 hold
Næste startdato: 05-02-2024
Varighed: 5 dage
Individuel kompetencevurdering i AMU
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 20-11-2023
Varighed: 2,2 dage
Introforløb vejasfalttøruddannelsen
Se 1 hold
Næste startdato: 04-09-2023
Varighed: 15 dage
Nivellering, fag. regn.og matematik Vejasfaltørudd
Positivliste Nordjylland
Se 1 hold
Næste startdato: 02-10-2023
Varighed: 10 dage
Opmåling, beregning og udlægning af vejasfalt
Garantikursus
Se 2 hold
Næste startdato: 27-03-2023
Varighed: 10 dage
Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø
Se 1 hold
Næste startdato: 11-03-2024
Varighed: 5 dage
Vejasfaltør Bære- og Slidlag
Se 2 hold
Næste startdato: 12-02-2024
Varighed: 5 dage
Vejasfaltør Fræsning
6 ugers jobrettet
Se 1 hold
Næste startdato: 26-02-2024
Varighed: 5 dage
Vejasfaltør Komprimering
6 ugers jobrettet
Se 2 hold
Næste startdato: 19-02-2024
Varighed: 5 dage
Vejbygnings projekt vejasfaltør udd
Se 1 hold
Næste startdato: 25-09-2023
Varighed: 15 dage
Vejbygnings projekt vejasfaltør udd hold 30.2
Se 1 hold
Næste startdato: 23-10-2023
Varighed: 15 dage
14 kurser er skjult - da de ikke udbydes lige nu - klik og få titlerne frem